Mila Kuzmenko - joia d'autor

Avís Legal
CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ
LIMITACIONS D'ÚS
L'accés a aquest portal té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre. Els usuaris hauran d'utilitzar la informació continguda en aquest portal en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel · lectual de milakuzmenko.com o tercers.
L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició milakuzmenko.com acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment aquest web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.
En cap cas milakuzmenko.com serà responsable de l'ús inadequat d'aquest portal o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
milakuzmenko.com no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. milakuzmenko.com reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, milakuzmenko.com el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel · lació dels serveis , sense perjudici de tot això procurarà informar dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta dedisponibilidad o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuiral present lloc web.

ALTRES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i milakuzmenko.com es regiran per la legislació espanyola.

La utilització del lloc web implica l'acceptació de les anteriors Condicions Generals d'Utilització.
català - español - english avis legal - crèdits i requisits web   Mila Kuzmenko en FacebookMila Kuzmenko en PinterestMila Kuzmenko en TwitterMila Kuzmenko en Youtube